top of page
Studiebureau Energeos

Uw expert voor ventilatie verslaggeving in Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen

Van ventilatie voorontwerp tot ventilatie prestatieverslag

Sinds 2016 moet de bouwheer van een nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie rekening houden met eisen ten aanzien van de ventilatie. Deze eisen zijn niet alleen van toepassing bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij ingrijpende energetische renovaties. Natuurlijk is de bouwheer nog geen ventilatie-expert. Opdat de bouwheer voldoende geïnformeerd zou zijn, is er een belangrijke rol weggelegd voor de ventilatieverslaggever. 

 

Een aantal instrumenten zijn daarbij naar voren geschoven:

  • Het ventilatievoorontwerp (VVO)

  • De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS)

  • Het ventilatieprestatieverslag (VPV)

De werkwijze van onze ventilatieverslaggever in Turnhout-Herentals en Antwerpen

Studiebureau Energeos ventilatieverslaggever

In de eerste plaats maakt de ventilatieverslaggever het ventilatievoorontwerp op. Het ventilatievoorontwerp geeft aan welke voorzieningen moeten worden getroffen in welke ruimtes. Het bevat ook een aantal praktische voorstellen, bijvoorbeeld over de plaatsing van de verdeelbuizen en de ventilatie-unit. Dit ventilatievoorontwerp wordt na het opstellen door de ventilatieverslaggever aan een kwaliteitsorganisatie voorgelegd die een controle uitvoert. Nadien kan de installateur met het ventilatievoorontwerp aan de slag. De ventilatieverslaggever zal zijn werk controleren door de debieten op te meten in functie van het vermogen van de ventilatie-unit. Hiervan stelt de ventilatieverslaggever een ventilatieprestatieverslag op. Al deze gegevens worden opgenomen in het EPB-verslag. Dat is ook logisch, want ventilatie en energieprestaties zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom kan een slecht afgesteld ventilatiesysteem strafpunten kosten, terwijl een correcte installatie tot 10 punten winst kan opleveren.

Indien u ventilatieverslaggeving combineert met EPB-verslaggeving en/of veiligheidscördinatie, kunnen wij u een voordelige offerte bezorgen!

De belangrijke rol van uw ventilatieverslaggever in Antwerpen en Turnhout-Herentals

Het belang van een goed geventileerde woning mag hoe dan ook niet worden onderschat. Zeker bij een gedegen isolatie zou dit in ongunstige neveneffecten kunnen resulteren, zoals vochtproblemen. Daarnaast is een gedimensioneerde installatie belangrijk om onder meer geen last te hebben van geluidshinder. De ventilatieverslaggever speelt hier een belangrijke rol. Gedimensioneerde ventilatie zorgt verder voor een aangenamer binnenklimaat en aangenamere temperaturen tijdens de zomermaanden. Ten slotte helpt het om minder energie te verbruiken, schimmels te verhinderen en diverse kwaaltjes te voorkomen.

Studiebureau Energeos

Ventilatie verslaggeving nodig?

Voor wooneenheden heeft u voor zowel nieuwbouwprojecten als ingrijpende energetische renovaties ventilatieverslaggeving nodig. Wij begeleiden u hierin.

bottom of page