top of page
Studiebureau Energeos

Studiebureau Energeos voor veiligheidscoördinatie in Antwerpen en Turnhout-Herentals

Een veiligheidscoördinator is al snel verplicht

Van zodra er tijdens de werken op een bouwplaats meerdere aannemers worden ingeschakeld, is veiligheidscoördinatie verplicht. Het maakt hierbij zelfs niet uit of de aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens aan de slag gaan. Ook het type werkzaamheden maakt weinig uit. Het kan bijvoorbeeld gaan om verbouwingswerken, maar ook om sloopwerken, schilderwerken, saneringswerken, wegenwerken en graafwerken. Zelfs wanneer een nutsmaatschappij aansluitingen komt doen, spreken we van een aannemer. Laat het dan ook duidelijk zijn dat er al snel sprake is van een verplichte veiligheidscoördinatie. En maar goed ook, want er gebeuren nog steeds te veel ongevallen op de werf.

Wie moet de veiligheidscoördinator inschakelen?

Wie de veiligheidscoördinator moet aanstellen, is afhankelijk van de grootte van de werken. De verplichting rust enkel op de bouwdirectie (de architect bijvoorbeeld) wanneer de bouwwerken betrekking hebben op een oppervlakte van minder dan 500 m². Van zodra het gaat om een groot project met een oppervlakte van 500 m² of meer, rust de verplichting op de bouwheer. Dit kan dus ook de particuliere bouwheer zijn.

Studiebureau Energeos veiligheidscoördinator

Taken van onze veiligheidscoördinator in Antwerpen en Turnhout-Herentals

De voornaamste taak van de veiligheidscoördinator is de veiligheidscoördinatie, namelijk het beoordelen van de risico's, het beheersen van de risico's en het controleren van de werf. Hierbij ligt de focus op alles wat betrekking heeft op de gezondheid en de veiligheid tijdens de uitvoering van de werken. De taken gaan dus van het uitbrengen van aanbevelingen tot het coördineren van de opeenvolging van activiteiten, het waarschuwen van overtreders en indien nodig het op de hoogte brengen van de technische arbeidsinspectie. Tijdens de uitvoering van zijn taken moet de veiligheidscoördinator verschillende documenten opstellen. Dit gaat van een veiligheids- en gezondheidsplan tot het postinterventiedossier

Veiligheids- en gezondheidsplan (VGP)

 • Aard van het bouwwerk

 • Wederzijdse inwerking van activiteiten van de partijen

 • De opeenvolging van activiteiten

 • Wederzijdse inwerking van installaties of andere activiteiten op of in de nabijheid van de bouwplaats

 • Uitvoering van mogelijke latere werkzaamheden

Coördinatiedagboek (CD)

 • Alle communicatie

 • Namen en adressen van tussenkomende partijen

 • De aan de tussenkomende partijen gemaakte opmerkingen

 • Verslagen van de vergaderingen

 • Alle ongevallen

Postinterventiedossier (PD)

 • Info over de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk

 • Info over de aard en de plaats van verborgen of aantoonbare gevaren (hoofdzakelijk voor ingewerkte nutsleidingen)

 • De as-builtplannen

 • De identificatie van de gebruikte materialen

Studiebureau Energeos

Op zoek naar een veiligheidscoördinator in Turnhout-Herentals of Antwerpen?

Wij van Studiebureau Energeos zorgen graag voor de veiligheidscoördinatie op de bouwplaats. Op basis van uw bouwplannen, die u ons in pdf-formaat per mail mag bezorgen, stellen wij een offerte voor u op. Indien u de veiligheidscoördinatie combineert met EPB- en/of ventilatieverslaggeving rekent u op een extra voordelige offerte.

bottom of page