top of page

Opmetingsplan

In de eerste plaats is de landmeter de persoon bij uitstek om percelen of panden op te meten en dit in plannen te gieten. Wij doen dit zowel voor particulieren als architecten, gemeentebesturen, nutsmaatschappijen en ondernemingen in Antwerpen en Turnhout-Herentals. Ook hier geldt dat er diverse opmetingen mogelijk zijn. In zijn meest eenvoudige vorm gaat het om het letterlijk in kaart brengen van de bestaande toestand van percelen, eventueel inclusief de aanwezige gebouwen en beplantingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opmeten van de bestaande toestand en het scheppen van duidelijkheid om perceelsgrenzen, maar ook begraafplaatsen hebben we in het verleden reeds digitaal in kaart gebracht. Daarnaast omvat dit ook het uitvoeren van hoogtemetingen, bijvoorbeeld voor volumebepalingen of voor het maken van afwateringsmodellen.

Heeft u een pand waarvoor geen plannen beschikbaar zijn? Dan meet onze landmeter alles op en brengt hij de volledige toestand in kaart. Dit kan vervolgens aan de architect worden afgeleverd.

Studiebureau Energeos

Specifieke hulp nodig?

Stel ons uw vraag met uw noden en wij trachten u de zo gepaste mogelijke oplossing aan te bieden. Neem nog vandaag contact op. Een vraag stellen kost niets.

bottom of page