top of page
Studiebureau Energeos

Vakkundig opstellen van bewijskrachtige plaatsbeschrijvingen in Antwerpen

Betekenis en werking van plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving is, zoals het woord het eigenlijk al aangeeft, een objectieve beschrijving van een bepaald gebouw. Het bevat een overzicht van de essentiële kenmerken en de aanwezige delen, maar bijvoorbeeld ook van de materiaalkeuzes, eventuele gebreken, et cetera. Een goede plaatsbeschrijving helpt naderhand juridische problemen te beslechten. In de regel stelt een onafhankelijke partij de plaatsbeschrijving op en wordt deze nadien ter ondertekening aan de belanghebbenden voorgelegd. Zij gaan dan akkoord met de vaststellingen in de plaatsbeschrijving en kunnen hier later niet zomaar eenzijdig op terugkomen.

Studiebureau Energeos plaatsbeschrijvingen

Twee soorten plaatsbeschrijvingen

In de praktijk kunnen we twee soorten plaatsbeschrijvingen onderscheiden die alle twee een ander doel dienen. Wij van Studiebureau Energeos in Zoersel staan u in beide gevallen bij.

Locatieve plaatsbeschrijvingen

Deze plaatsbeschrijvingen zijn voor de meeste mensen het bekendst, omdat ze bijvoorbeeld worden gebruikt bij de huurintrede of bij de afhandeling van huurschade. Wettelijk gezien is de huurder per slot van rekening verplicht om het gehuurde in dezelfde staat terug te geven. Als dat niet lukt, moet hij de schade vergoeden. Alleen is het aan de verhuurder om te bewijzen dat er huurschade is opgetreden en dat gaat enkel als er bij de huurintrede een plaatsbeschrijving is vastgelegd. Zonder goede plaatsbeschrijvingen zit er voor de verhuurder allicht geen schadeloosstelling in en moet hij de waarborg gewoon teruggeven. In vele gevallen is het opstellen van locatieve plaatsbeschrijvingen verplicht en moet de plaatsbeschrijving samen met de huurovereenkomst worden geregistreerd.

Constructieve plaatsbeschrijvingen

Constructieve plaatsbeschrijvingen worden ook wel eens de plaatsbeschrijvingen bij aanvang van werken genoemd. Deze plaatsbeschrijvingen worden opgesteld om de staat van gebouwen in kaart te brengen voor de aanvang van de werken. Hierdoor kan een buurman niet zomaar beweren dat een barst in zijn gevel ontstaan is door de werken aan het buurhuis. Als er inderdaad een verband zou zijn tussen de twee, draagt een goede plaatsbeschrijving bij aan een correcte schadebegroting.

Een correcte plaatsbeschrijving laten opmaken is heel belangrijk en kan veel problemen voorkomen. Slaap op beide oren en laat uw plaatsbeschrijvingen door ons opstellen.

Kostprijs van plaatsbeschrijvingen in Antwerpen

Plaatsbeschrijvingen zijn maatwerk en soms gaat er meer of minder tijd over het opstellen van zo'n plaatsbeschrijving. Daarom zal de kostprijs van plaatsbeschrijvingen altijd anders zijn. Onder andere de reden van de plaatsbeschrijving, de te beschrijven delen en het aantal te beschrijven ruimtes zullen mee de prijs bepalen. Over het algemeen kunnen plaatsbeschrijvingen al worden uitgevoerd vanaf 160 euro (excl. btw; voor de huurintrede in een studio), maar we raden u aan om vooraf even een offerte op te vragen. In ieder geval kan de prijs tussen huurder en verhuurder verdeeld worden.

Studiebureau Energeos

U heeft een plaatsbeschrijving nodig?

U wil uw eigendom verhuren of u gaat werken aan uw eigendom uitvoeren? Denk op tijd aan het opmaken van een plaatsbeschrijving. Een kleine kost die u veel ellende kan besparen..

bottom of page