top of page

Prekadastratie

Onroerende goederen die in België gelegen zijn, zoals een perceel grond of een woning, hebben een kadastraal nummer. Wanneer deze vervolgens worden verkaveld of een deel van het perceel wordt verkocht, moet er een nieuw plan worden opgemaakt en ingediend bij het kadaster. Dit is de zogenaamde prekadastratie. 

 

Het op te maken plan moet aan veel vereisten voldoen en wordt opgesteld door de landmeter. Ook onze landmeter stelt de plannen voor de prekadastratie op en dit in Antwerpen en Turnhout-Herentals. Na het indienen van de plannen bij het kadaster voeren zij de nodige controles uit. Na hun goedkeuring worden er opnieuw specifieke nummers toegewezen. Eventueel koppelt het kadaster nog even terug, zodat de nieuwe loten of percelen kunnen worden gecreëerd. In het andere geval kan de notaris met de van de administratie verkregen informatie aan de slag en kan hij de nodige akten opmaken.

Voor zo'n prekadastratie kunt u bij onze landmeter terecht
en dit in de provincies Antwerpen en Turnhout-Herentals.

Studiebureau Energeos

Specifieke hulp nodig?

Stel ons uw vraag met uw noden en wij trachten u de zo gepaste mogelijke oplossing aan te bieden. Neem nog vandaag contact op. Een vraag stellen kost niets.

bottom of page